top of page

O našich učebnicích Informatiky

Zde je stručný popis učebnic. 

Podrobnější popis učebnic najdete na stránkách Nakladatelství Fraus

Obálka_PUFFY_RGB (1).png

Hledá se Puffy

Datová výchova pro 5. či 6. třídu. První dataktivka.

 • Učme děti o datech přemýšlet

 • Podpořme rozvoj jejich logického uvažování

 • Sešit seznamuje žáky s tématy z oblasti práce s daty (matematika) a tématy z oblastí data a informace, modely a práce  se strukturovanými daty (informatika)

 • Netradiční cvičení, která gradují a vedou od jednodušších konceptů ke složitějším

 • Cvičení provázaná příběhem

 • Využitelné v informatice i matematice (možnost využít hodinový fond buď matematiky, nebo informatiky, nebo kombinovat)

 • Více informací viz příručka učitele a dokument Pokrytí RVP ​

Informatika 1

Úvod do témat informatického myšlení a porozumění digitálním technologiím pro 4. třídu

 • Cvičení, která kladou důraz na přemýšlení a diskuzi a lze je učit i bez počítače

 • Témata: kódování a modelování, základy bezpečnosti, digitální systémy a technologie a internet.

 • Podporuje také algoritmizaci pomocí  "unplugged" cvičení, tedy bez  počítače, která může škola zkombinovat s libovolným kurzem programování či robotiky, jenž si zvolí

 • Cvičení bez počítače zabírají cca. třetinu hodin, ponechávají tak dostatek prostoru na programování a praktickou práci s počítačem 

 • Více informací viz příručka učitele a dokument Pokrytí RVP

Obálka_INF 1_RGB (1).png
Obálka_INF 2_RGB (1).png

Informatika 2

Prohloubení témat informatického myšlení a porozumění digitálním technologiím z prvního dílu až na požadovanou úroveň. Určeno pro 5. třídu.

 • Témata: kódování informace, modelování, systémy kolem nás (v rámci celku informační systémy), digitální systémy, internet, základy bezpečnosti a umělá inteligence

 • Učebnice obsahuje téma bezpečnosti, nicméně nepředepisuje, že se musí učit v předmětu informatika. Naše doporučení je využít také hodinový fond jiných předmětů, pak cvičení bez počítače v předmětu Informatika zabírají cca. třetinu hodin, a ponechávají tak dostatek prostoru na programování a praktickou práci s počítačem 

 • Více informací viz příručka učitele a dokument Pokrytí RVP

bottom of page